IDentity Consult
Defining Through Designing


WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT

IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in participatieve organisatieontwikkeling en innovatie. Dit betreft bijvoorbeeld organisatieontwikkeling in relatie tot de fysieke en virtuele omgeving van een organisatie. Op een groter schaalniveau betreft dit de samenwerking tussen organisaties, groeperingen en individuen in de context van de fysieke leefomgeving. 

De komende decennia gaan grote opgaven spelen die gezamenlijk beschouwd en opgelost dienen te worden in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dit betreft bijvoorbeeld de opgaven die in verband staan met de klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen.  

Identity Consult begeleidt trajecten van visieontwikkeling en strategiebepaling waarbij integraliteit en het afwegen van stakeholders belangen een belangrijke rol speelt. In het proces wordt uitgegaan van co-creatie en design thinking. Daarbij wordt samengewerkt in teamverband met ontwerpende partijen en specialisten.

Wat wij doen

Visieontwikkeling | Omgevingsvisies | Organisatieonderzoek en -advies | Conceptontwikkeling | Innovatie | Procesbegeleiding |Design Thinking | Verandermanagement | Stakeholders Engagement en Participatie | Evaluatie en doorontwikkeling van innovaties

E-mailen
Bellen
LinkedIn