WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT


IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in participatieve organisatieontwikkeling en (sociale)innovatie op het snijvlak van Organisatie en Huisvesting. Voor organisaties waar de balans tussen omgeving en mens ertoe doet en maatwerk passender is.


We helpen organisaties in de transitie naar bijvoorbeeld een nieuwe manier van organiseren en (samen)werken. Een (sociale) innovatie op gang gebracht via een verandering in de fysieke en virtuele omgeving. Het ontwikkelproces om te komen tot een goed plan is systematisch, ontwerpend onderzoek, iteratief en interactief: Design Thinking. De inbreng en ervaring van de organisatie en medewerkers via participatie is een belangrijke pijler in het proces.  

WIJ:

 • Onderzoeken/Exploreren de organisatie identiteit, kenmerken, cultuur, ambities en drijfveren om helder te kunnen vaststellen waarom en op welke thema een verandering of transitie gewenst is.
 • Vinden vanuit dit onderzoek met betrokkenheid van stakeholders de uitgangspunten, doelen en " benefits" voor het transitie programma 
 • Werken iteratief en denken in scenario's om afwegingen te kunnen maken in denkrichtingen en oplossingen
 • Co-creatie en Co- Decision met diverse stakeholders zodat eigenaarschap kan ontstaan en een ingezet proces zich ontwikkelt tot een gewenste beweging in de organisatieONZE ADVIESDIENSTEN ZIJN

 • Organisatie onderzoek en advies
 • Conceptontwikkeling
 • Workplace Strategie en Verandering
 • Procesbegeleiding
 • Verandermanagement
 • Stakeholders Engagement
 • Evaluatie en doorontwikkeling van innovatiesIDentity Consult
Defining Through Designing
E-mailen
Bellen
LinkedIn