IDentity Consult
Defining Through Designing


WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT

IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in participatiestrategie/ stakeholders management bij transities zoals organisatieveranderingen, huisvestingsstrategie en ruimtelijke opgaven. 


Wat wij doen

Strategie en Visieontwikkeling | Omgevingsvisies Conceptontwikkeling | Programmamanagement | Procesbegeleiding |Design Thinking | Stakeholders managementen en Participatietrajecten | Strategisch omgevingsmanagement 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn