IDentity Consult
Defining Through Designing


WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT

IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in participatieve organisatieontwikkeling, procesbegeleiding, co-creatie en innovatie. Dit betreft bijvoorbeeld organisatieontwikkeling in relatie tot de fysieke en virtuele omgeving van een organisatie. Op een groter schaalniveau betreft dit de samenwerking tussen organisaties, groeperingen en individuen in de context van maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld Strategisch Omgevingsmanagement bij maatschappelijke opgaven en gebiedsontwikkeling.


Wat wij doen

Strategie en Visieontwikkeling | Omgevingsvisies | Organisatieonderzoek en -advies | Conceptontwikkeling | Innovatie | Projectleiding | Procesbegeleiding |Design Thinking | Verandermanagement | Stakeholders managementen en Participatietrajecten | Strategisch omgevingsmanagement | Omgevingswet

E-mailen
Bellen
LinkedIn